پروفایل

محتوای صفحه اصلی

آبپاش  شرکت رایحه کهن دشت آسیا طی مطالعات ، تحقیقات ، پژوهش و بررسی های گسترده علمی و عملی با مشاوره کارشناسان مجرب و صاحب نظر در امور زراعی و باغی و استفاده از تجربیات کشور ترکیه به نتایج ارزنده ای دست یافته است .


چنانکه مستحضرید یکی از معضلات و مشکلات عرصه اقتصادی در قرن حاضر بحران آب است و در کشور های در حال توسعه عدم استفاده صحیح از منابع آبی و خاکی نیز بدان اضافه میگردد .


یکی ار بسترهای اقتصادی بسیار مهم و قابل توجهی که بیش از هرزمان دیگر می تواند اقتصاد ما را از وابستگی و رکود نجات دهد همانا پرداختن به کشاورزی است . در سایه یک سیستم نوین ، پویا و پایدار کشاورزی می توان علاوه بر ارتقای سطح معیشت قشر آسیب پذیر ، تولید کننده مظلوم روستایی کمک نمود بلکه موجبات رشد و شکوفایی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم نمود .


شرکت رایحه کهن دشت آسیا با اهداف طراحی ، تولید ، تجهیز و ترویج مکانیزاسیون کشاورزی گامهایی برداشته است . انشاالله با اتکال به خداوند تبارک و تعالی و همت و پشتیبانی نهادهای ذیربط منجمله آن نهاد مقدس خواهیم توانست با بومی سازی تکنولوژیهای روز سطح کشاورزی را ارتقا بخشیده و دین تاریخی خود را به مردم و میهن اسلامی ادا نمائیم .   

 |